XXPEGANOLAWXX

XXPEGANOLAWXX
140

Score: 113,967,334

Kills: 332,498

Time: 6,743h

KDR 0.88

Skill 147

SPM 244

KPM 0.52

Cheat 0%

Presentation

tu e foda

Weapon Stats

Latest Reports

Previous Names

  • XXXXXXLUTOXXXXX 4 years ago
  • PEGANOLAW 4 years ago
  • XXXXEITAPRAGAXXX 3 years ago
  • XXPEGANOLAWXX 2 years ago

Player History

[tnc] Platoon