yyyummyPryan1k

yyyummyPryan1k
140

Score: 217,134,949

Kills: 509,316

Time: 5,280h

KDR 2.57

Skill 582

SPM 685

KPM 1.61

Cheat 0%

Weapon Stats

Latest Reports

Previous Names

  • MartinEdenJl 4 years ago
  • yyyummyPryan1k 1 year ago

Player History