Alliiash

Alliiash
140

Score: 4,765,205

Kills: 6,069

Time: 177h

KDR 0.91

Skill 214

SPM 449

KPM 0.57

Cheat 100%

Previous Names

  • Alliahs 4 years ago
  • Alliiash 4 days ago

Player History

Owned By

[Keke] Platoon