-SZK-Gozen

-SZK-Gozen
140

Score: 91,793,175

Kills: 171,608

Time: 1,984h

KDR 2

Skill 466

SPM 1051

KPM 1.25

Cheat 0%

Weapon Stats

Latest Reports

Previous Names

  • ALPHABummy 4 years ago
  • Levius1337 2 years ago
  • SuzukaFGO 2 years ago
  • -SZK-Gozen 1 year ago

Player History