BillyyBoyyz

BillyyBoyyz
140

Score: 1,580,052

Kills: 1,692

Time: 44h

KDR 1.17

Skill 178

SPM 602

KPM 0.65

Cheat 100%

Weapon Stats

Latest Reports

Previous Names

  • BillyyBoyyz 1 month ago

Player History