ChefRixxe

ChefRixxe
140

Score: 3,354,868

Kills: 4,223

Time: 25h

KDR 6.63

Skill 711

SPM 2201

KPM 2.77

Cheat 100%

Previous Names

  • FlexBoyRixxe 2 weeks ago
  • ChefRixxe 2 weeks ago

Player History