ZaytexTV

ZaytexTV
140

Score: 2,662

Kills: 2

Time: 0h

KDR 0.4

Skill 81

SPM 102

KPM 0.08

Cheat 0%

Weapon Stats

Latest Reports

Previous Names

  • ZaytexTV 4 days ago

Player History